Hướng dẫn verify google webmaster tools cho website Haravan
17/08/2018
Chung Ha Ngoc

Hướng dẫn verify google webmaster tools cho website Haravan

Khi đã có một trang web thì bất kỳ webmaster nào cũng muốn web của mình có thể được tìm thấy trên Google Search. Có rất nhiều...

Hướng dẫn code không cho copy, chống click chuột phải bài viết cho website Haravan
17/08/2018
Chung Ha Ngoc

Hướng dẫn code không cho copy, chống click chuột phải bài viết cho website Haravan

Dạo này có nhiều khách hàng yêu cầu DEV hỗ trợ anh sao cho chống click chuột phải, không cho copy bài viết. Là DEV tụi mình...

Cập nhật lại product variant khả dụng khi thay đổi product select option đầu tiên cho website Haravan
17/08/2018
Chung Ha Ngoc

Cập nhật lại product variant khả dụng khi thay đổi product select option đầu tiên cho website Haravan

Trong sản phẩm có 2 hoặc 3 tuỳ chọn (màu sắc, kích thước, chất liệu), khách hàng mong muốn khi chon màu sắc, thì select option kích...