Tất cả các ứng dụng đa dạng, chuyên nghiệp
dành cho website của bạn

Kho Ứng Dụng

Kho ứng dụng, tiện ích hỗ trợ mạnh mẽ website do DOKE phát triển cho các nền tảng Shopify, Haravan.

DOKE Reviews

DOKE Reviews

150.000₫ VNĐ / tháng

DOKE Reviews là một ứng dụng hữu ích trên Apps Store Haravan giúp xây dựng niềm tin...

DOKE Sales Popup

DOKE Sales Popup

0₫ VNĐ / tháng

DOKE Sales Popup là một ứng dụng hữu ích trên Apps Store góp phần giúp gia tăng...

DOKE Wheel

DOKE Wheel

49.000₫ VNĐ / tháng

Giới thiệu về DOKE WheelDOKE Wheel là một ứng dụng vui nhộn hoạt động đơn giản theo...

DOKE Wishlist Plus

DOKE Wishlist Plus

19.000₫ VNĐ / tháng

Ứng dụng Wishlist Plus giúp: Giúp khách hàng của bạn tự tạo ra một danh sách sản phẩm...