Haravan Apps

DOKE là chuyên gia phát triển ứng dụng trên nền tảng Haravan. Các ứng dụng sẽ giúp các cửa hàng trực tuyến thu hút thêm khách hàng và góp phần gia tăng doanh số.

Các ứng dụng tiêu biểu

DOKE Wheel

Ứng dụng vòng quay may mắn giúp thu thập thông tin & tăng tỷ lệ chuyển đổi đơn hàng.

DOKE Product Reviews

Ứng dụng đánh giá sản phẩm giúp xây dựng niềm tin của khách hàng và tăng doanh số.

DOKE Sales Popup

Ứng dụng thông báo có đơn hàng ngay trên giao diện website.

DOKE Wishlist

Ứng dụng thêm sản phẩm vào danh sách yêu thích và để dành mua sau.

DOKE Power SEO

Coming Soon...

DOKE Bulk Product Edit

Coming Soon...

DOKE Bulk Image Edit - SEO

Coming Soon...

DOKE Connect Social

Coming Soon...

DOKE Social Proof Signals

Coming Soon...

Chọn ứng dụng và tối ưu hiệu quả kinh doanh trực tuyến của bạn.

(Miễn phí trải nghiệm ứng dụng ít nhất 2 tuần)