Dịch vụ chuyển data webiste

7
1.5k
Dịch vụ chuyển data webiste

Thông tin gói dịch vụ

DOKE nhận chuyển toàn bộ dữ liệu về sản phẩm, nội dung... trên website cũ của khách hàng từ các nền tảng khác về website mới Shopify hoặc Haravan. Kết nối dữ liệu giữa các hệ thống của khách hàng theo yêu cầu.