DOKE Digital Theme

1,200,000 VNĐ

Bạn đang cần một Template hỗ việc bán nhiều mặt hàng hoặc một vài mặt hàng với đầy đủ tính năng của một website bán hàng chuyên nghiệp mà giá cả phù hợp nhất. DOKE Digital sẽ đem đến cho bạn những trải nghiệm thú vị về một giao diện đơn giản.


Theme features

All themes on the Theme Store also include:

  • Customizable content sections on home page
  • Mobile-friendly design
  • Search engine optimization
  • Social media icons
  • Drop-down navigation support
  • Built-in styles and color palettes