DOKE Fashion Theme

1,300,000 VNĐ

Giao diện website DOKE Fashion được thiết kế chuyên cho cửa hàng kinh doanh sản phẩm thời trang, trang sức. Thích hợp cho cả chuỗi cửa hàng cũng như các cửa hàng đơn lẻ.

Theme features

All themes on the Theme Store also include:

  • Customizable content sections on home page
  • Mobile-friendly design
  • Search engine optimization
  • Social media icons
  • Drop-down navigation support
  • Built-in styles and color palettes