App icon DOKE Sales Popup

DOKE Sales Popup

Miễn phí
Thông tin
Nhà cung cấp : DOKE
Số điện thoại : 0868273573
Website : doke.vn
Email : hi@doke.vn

DOKE Sales Popup là một ứng dụng hữu ích trên Apps Store góp phần giúp gia tăng doanh số cửa hàng của bạn. DOKE Sales Popup hoạt động theo hình thức cung cấp thông tin dưới dạng popup về hoạt động bán hàng khi có đơn hàng phát sinh trong cửa hàng của bạn. Góp phần tạo lòng tin với khách hàng khi họ nhận được thông điệp có nhiều khách hàng đã mua hàng và hài lòng với sản phẩm của bạn.

Tùy chỉnh đầy đủ:
DOKE Sales Popup hỗ trợ cấu hình tùy chỉnh màu sắc, câu chữ. Cấu hình chủ đề, nhóm sản phẩm, thời gian....

Hỗ trợ mọi thiết bị
DOKE Sales Popup hoạt động tốt trên desktop, tablet và mobile.

Hãy để tất cả khách hàng trở thành người có ảnh hưởng thương hiệu của bạn với DOKE Sales Popup! Và đừng ngần ngại cho DOKE thêm góp ý đển hoàn thiện sản phẩm.


Ảnh chụp màn hình